Power Vinyasa Yoga ovog proljeća u Flexiu-2010!

Novi proljetni program prilagodljiv svakoj životnoj dobi, spolu i razini tjelesne pripremljenosti.
Individualni pristup certificirane učiteljice Yoge svakom klijentu pojedinačno, stavljajući na prvo mjesto sposobnosti i želje pojedinca!


PONEDJELJAK – SRIJEDA 19:00h

Javlja se sredinom 90-tih godina prošlog stoljeća kada je nekoliko učitelja (Beryl Bender Birch, Bryan Kest i dr.) odlučilo prilagoditi Ashtanga Vinyasa Yogu zapadnim studentima od koje se razlikuje jer se ne pridržava istog slijeda pokreta kao u Ashtanga Yogi nego učitelj stvara Flow pokreta pridržavajući se slijeda koji obično prati Primarnu seriju iz Ashtanga Vinyasa Yoge. U sebi objedinjuje najjače elemente Ashtange i Iyengar yoge. Ima fleksibilan slijed asana (jogijskih položaja) u kojima se izmjenjuju napredni položaji, obično kao produžeci Pozdrava Suncu. Asane su međusobno povezane sinkroniziranim Ujjaji disanjem koje stvara energiju i fokus pri kojem se stapa dah i pokret i koji čine Vinyasu tj. povezivanje daha s pokretom.